РАДИОАКТИВНИ ОБЛАК ПРОТУТЊАО СРБИЈОМ

Радиоактивни облак, који је протеклих недеља над Европом и који наговештава да је дошло до несреће у нуклеарном објекту у Русији или Казахстану последње недеље септембра, протутњао је и кроз Србију. 


Он је, како је саопштила Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије, изнад наше земље је био између 29. септембра и 5. октобра ове године. 

Агенција је информацију о детекцији радиоактивног изотопа рутенијума-106 изнад Европе добила 3. октобра 2017. године од Институту за нуклеарне науке "Винча“, односно Лабораторије за заштиту од зрачења и заштиту животне средине „Заштита“ која на основу захтева Агенције мери садржај појединачних радионуклида у ваздуху. 

На основу обављених мерења утврђено је да је у периоду од 29. септембра до 5. октобра 2017. године на мерним местима на територији Србије детектовано у ваздуху присуство рутенијума 106. Измерене вредности кретале су се у опсегу од 54 мБq/м3 (мегабекерла по кубику) колико је измерено 2. октобра 2017. године до испод граница детекције након 5. октобра 2017. године. Ови резултати одговарали су вредностима измереним у истом периоду у другим лабораторијама у Европи. Од тада није поново детектовано присуство рутенијума-106 на територији Србије, навела је Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења. 

Додаје се да измерене вредности концентрације рутенијума-106 нису имале, нити имају утицаја на здравље становништва и животну средину у Републици Србији. 

Агенција свакодневно 24 сата прати ниво радиоактивности и о било каквим променама јавност ће бити благовремено обавештена. Немамо званичне податке на који начин је дошло до присуства радиоизотопа рутенијума-106 у ваздуху изнад централне Европе у претходним данима. Уколико је ослобађање рутенијума-106 настало услед пробе нуклеарног оружја или акцидента на нуклеарном реактору дошло би такође, и до ослобађања многих других радиоизотопа. 

Полазећи од чињенице да је у ваздуху изнад једног дела Европе детектован само рутенијум-106, а не и други фисиони продукти, претпоставља се да је овај радионуклид у атмосферу доспео највероватније из неког од индустријских или медицинских објеката где се овај радиоизотоп користи, а што се наводи у Извештају Француског института за заштиту од зрачења и нуклеарну сигурност који је објављен на сајту овог института. 

Извор: rts.rs

Нема коментара:

Постави коментар